Hem­ma hos!

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

HÄR BOR: Je­mi­ma med sin man Ken­ny och hans dot­ter Ja­ni­na, 18 år. GÖR: Je­mi­ma är ut­bil­dad flo­rist på Bloms­ter­sko­lan i Norr­kö­ping. Hon är bloms­ter­kre­a­tör och dri­ver bloms­ter­bu­ti­ken Frö­ken Nylund i Lim­hamn, se mer på fro­ken­nylund.se. Ken­ny är key ac­count ma­na­ger på Atel­jé Lyk­tan. LÄGE: Strand­nä­ra Lim­hamn i ut­kan­ten av Mal­mö. HUSFAKTA: Fis­kar­hus med an­nex på 100 plus 15 kvadrat­me­ter, byggt 1850. Tomt 325 kvadrat­me­ter. DET BÄSTA MED HU­SET: Trädgården, vil­ken har många sitt­plat­ser, kru­kor och vack­ra gång­ar. Min fa­vo­rit­växt blå­regn pas­sar bra ihop med bux­bom och hor­ten­sia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.