Från köks­hand­duk till söt kud­de

Gam­la köks­hand­du­kar i lin­ne el­ler bo­mull syr du en­kelt om till char­mi­ga kud­dar. Blan­da oli­ka möns­ter och fär­ger till fram- och bak­si­da och de­ko­re­ra med band el­ler bol­lar.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text CECILIA GRENDER Foto CAROLINE TENGEN

Ärv­da köks­hand­du­kar med hand­bro­de­ra­de mo­no­gram el­ler här­ligt mang­la­de med fi­na rän­der som du fyn­dat på lop­pis är per­fek­ta att för­vand­la till slit­star­ka och de­ko­ra­ti­va kud­dar. Du be­hö­ver två till tre hand­du­kar till en kud­de och de be­hö­ver in­te va­ra li­ka­da­na. Ud­da hand­du­kar fun­kar fint och kan bli en fin kom­bi­na­tion. Vi har valt att sy kudd­fo­dra­let i en en­kel om­lott­mo­dell och pyn­tat den med fi­na garn­bol­lar i hör­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.