I BLICKFÅNGET:

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av MA­RIE HEI­DEN­FORS

brickor

Mönst­ra­de brickor kan man ald­rig ha för många av. De här pas­sar li­ka bra till saft­stun­den på ve­ran­dan som till kaf­fe­re­pet i trädgården.

1. Årets po­pu­lä­ras­te möns­ter är monste­ran, här på bric­kan från Mio, 79 kro­nor. 2. Bric­kan Astrid av FSC- cer­ti­fi­e­rat la­mi­ne­rat pap­per, finns i fle­ra möns­ter hos La­ger­haus, 149 kro­nor. 3. Som­mar­bär på bric­kan från Bengt & Lot­ta, 293 kro­nor. 4. Plast­bric­ka i de­sign av Lu­lu Car­ter för Royal De­sign, i bu­tik i slu­tet av juni, 495 kro­nor. 5. Som­ma­rens väx­ter på bric­kan från Klip­pan Yl­le­fa­brik, 293 kro­nor. 6. Rek­tangu­lär bric­ka i björk med hem­vävt möns­ter, från Ti­na by Ekelund, 250 kro­nor. Finns även i rund mo­dell. 7. En tur­ko­sfär­gad lin­ne­duk är mönst­ret på bric­kan från Dixie, 200 kro­nor. 8. Läc­kert rött zebra­möns­ter på bric­kan från Room, 495 kro­nor. 9. Svart-vit bric­ka med möns­ter av Bir­git­ta Hahn ur nya kol­lek­tio­nen Av­sikt­lig som bör­jar säl­jas 5 maj hos Ikea, 79 kro­nor.

2 3

8 7

5

1

4

9

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.