GRÖNA LINJEN

Ett vitt kök be­hö­ver in­te va­ra oper­son­ligt, sär­skilt in­te när det är skräd­dar­sytt, plats­byggt och om­sorgs­fullt pen­sel­må­lat av en duk­tig mö­belsnic­ka­re. Re­sul­ta­tet blev en per­fekt kom­bi­na­tion av svensk sha­ker­stil mot mus­ti­ga väg­gar i Bri­tish ra­cing green.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text och sty­ling CE­CI­LIA GREN­DER Fo­to CA­RO­LI­NE TENG­EN

Plats­byggt och om­sorgs­fullt pen­sel­må­lat kök, en per­fekt kom­bi­na­tion av svensk sha­ker­stil mot mus­ti­ga väg­gar i Bri­tish ra­cing green.

Den gröna fär­gen som vik­ti­gas­te de­talj

OVAN Pro­fi­le­ra­de luc­kor med ram­trä ut­mär­ker det hand­gjor­da kö­ket som är ri­tat och pro­du­ce­rat av mö­belsnic­ka­re Dag­mar Åman på Hus & Form. Bänk­ski­vor och stänk­skydd i car­ra­ra­mar­mor. Väg­gar­na är må­la­de i FÄR­GEN Bri­tish Ra­cing Green från Jo­tun. På disk­bän­ken: Stic­ka­de DISKTRASOR i grönt och gult, 255 kro­nor 3-pack, Il­lums Bo­lig­hus. RUND BRIC­KA MED SVARTA PRICKAR, 199 kro­nor, LI­TEN BRIC­KA MED RÄNDER 99 kro­nor, bå­da Åh­léns. BRIC­KA Tul­pa­ner, 660 kro­nor, Svenskt Tenn.

För­va­ring

HÖGER Prak­tisk för­va­ring är SKÅLARNA i me­tall sam­man­bund­na av kraf­ti­ga lä­der­rem­mar. Pif Paf Puf häng­för­va­ring från Oyoy, 1 069 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus.

På föns­ter­bän­ken står en rad av Ur­ba­nia LJUSLYKTOR från Kähler, 199 till 349 kro­nor per styck, Il­lums Bo­lig­hus. VAS Ekol­lon, 160 kro­nor, Svenskt Tenn. VI­TA BLOMKRUKOR PÅ FOT, 279 kro­nor, Bloms­ter & Små Ting. VATTENKANNA från Menu, 1 599 kro­nor. På diskb än­ke n från väns­te r ti ll höger: RÖD

BRIC­KA Ele­fant, 280 kro­nor, Svenskt Tenn. SERVERINGSBRICKA I EK med runt hål från Ska­ge­rack, 799 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus. LI­TEN SKÄRBRÄDA I EK från Raum­ge­stalt, 199 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus. SKÄRBRÄDAN LÄNGST FRAM, pri­vat. FÖRVA

RINGSBURKAR i rost­fritt stål, li­ten 129 kro­nor, mel­lan 149 kro­nor, stor 169 kro­nor, Åh­léns. SKÅL Tacti­le i rost­fritt från Menu, 699 kro­nor, Län­na Möb­ler. RANDIG MAT­TA från Pap­pe­li­na, 1 390 kro­nor, Åh­léns.

Grönt är skönt

VÄNS­TER Ploc­ka upp det gröna i väx­ter, glas, pors­lin och köks­red­skap el­ler som här en ugn i grö­nas­te grönt. GRÖN

KÖKSHANDDUK, 2-pack 99 kro­nor, Åh­léns. Hand­du­kar häng­an­de på kro­kar: GRÖN KÖKSHANDDUK i eko­lo­gisk bo­mull med ög­la av lä­der, 3-pack, 255 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus, VIT KÖKSHANDDUK Fo­rest med möns­ter i mörk­grönt, 175 kro­nor, Ihan­na Ho­me. GRYTUNDERLÄGG av kork­ku­lor från Ferm Living, 189 kro­nor, de­sig­non­li­ne.se. Vit

KERAMIKFLASKA för oliv­ol­ja, 249 kro­nor, Åh­léns. LITERMÅTT i emalj från Lei­las, 299 kro­nor, Åh­léns. Oval GJUTJÄRNSGRYTA i fär­gen ros­ma­rin från Le Creu­set, 2 249 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus. KRUKA i rost­fritt, 199 kro­nor, Åh­léns. Två vi­ta

WALDEMARSUDDEKRUKOR, 480 kro­nor per styck, Mu­sei­bu­ti­ken på Wal­de­mar­sud­de.

De­tal­jer­na gör hel­he­ten

HÖGER På hand­duks­häng­a­ren, KÖKSHANDDUKAR i eko­lo­gisk bo­mull med ög­la av lä­der, 3-pack, 255 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus.

Ny­ba­kat bröd

NEDAN HÖGER Färskt, ny­ba­kat bröd spri­der en här­lig doft i hela kö­ket. Vi ser­ve­rar brö­det på en ru­stik skärbräda.

Tren­di­ga detaljer och hant­verk

NEDAN Hand­gjord ULLKRUKA, 199 kro­nor, me­dium stor­lek, Ave­va De­sign. GRYTUNDERLÄGG i 100 pro­cent ull i färg­ställ­ning­en Bub­bleso­da, 229 kro­nor, Ave­va De­sign. VIT KRYDDKVARN från Gen­se Stu­dio, 349 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus. Craft SALTKVARN I EK med topp i mar­mor från Norr­mann Co­pen­ha­gen, li­ten 689 kro­nor, stor 999 kro­nor, de­sig­non­li­ne.se.

På bor­det: VAS Va­ko från Smael­ta, 1 000 kro­nor, Gar­bo In­te­ri­ör. TEKANNA Jing från Bre­de­mei­jer, 659 kro­nor, TEKOPPAR från sam­ma mär­ke, 239 kro­nor för två, Il­lums Bo­lig­hus. Grön GLASSKÅL på fot, pri­vat ägo. STOLAR My­ran, de­sign Ar­ne Jacob­sen, 3 760 kro­nor, Ols­son & Gert­hel. I fönst­ret till höger står en vit BLOMKRUKA, 249 kro­nor, Bloms­ter & Små Ting. Tre­ar­mad LJUSSTAKE i grönt från Menu, 749 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus. GLASKRUKA Hor­tus, 2 200 kro­nor, Svenskt Tenn. GARDIN i tyg Birdcage från Thi­baut, pris på för­frå­gan, kan be­stäl­las hos Ta­pe­to­ra­ma.

Blan­da oli­ka ma­te­ri­al

HÖGER En lyc­kad kom­bi­na­tion av vack­ra ma­te­ri­al, mar­mor, krom och skirt pors­lin. KRUKA i rost­fritt, 199 kro­nor, Åh­léns. Två vi­ta WALDEMARSUDDEKRUKOR, 480 kro­nor per styck, Mu­sei­bu­ti­ken på Wal­de­mar­sud­de. SKÄRBRÄDA i mörk­grå mar­mor från House Doctor, 220 kro­nor, Royal­de­sign.se.

Bri­tish ra­cing green

HÖGER Ugn som för­hö­jer den klas­sis­ka käns­lan och kon­tras­te­rar fint mot de vi­ta luc­kor­na. KVALITETSUGN från Il­ve med sam­ma färg­kod som väg­gar­na: Bri­tish ra­cing green. Randig KÖKSHANDDUK i 2-pack, 99 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.