TIPS TILL DITT DRÖMKÖK

Att väl­ja luc­kor och an­nan inredning till drömköket är ing­en lätt upp­gift. Ut­bu­det är stort och nya fär­ger och sti­lar lan­se­ras hela ti­den. Här är någ­ra nyheter att in­spi­re­ras av.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av MARIE HEIDENFORS

Köksny­he­ter att in­spi­re­ras av.

TREND OCH TRADITION NEDAN Ett klas­siskt lant­kök från Ve­dum, med spe­gel­luc­kan Ka­rin och vi­trin­luc­kan Sti­na, pas­sar ut­märkt till­sam­mans med den mo­der­na mäs­sings­lam­pan, kom­po­sit­sten i bänk­ski­van, de mo­der­na grå ny­an­ser­na och det nya låd­sy­ste­met Sca­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.