NY TEK­NIK

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Ben­der Oca­la an­tik är re­sul­ta­tet av den se­nas­te till­verk­nings­tek­ni­ken. Sät­tet ste­nen pro­du­ce­ras på och hur den se­dan be­ar­be­tas för att få sitt an­ti­ka ut­se­en­de är ett mo­dernt sätt att fram­stäl­la mark­sten på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.