SWISH – DET NYA ENKLA SÄT­TET ATT TECKNA EN PRENUMERATION

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Pre­nu­me­re­ra på Hem lju­va Hem, el­ler ge bort en prenumeration till nå­gon.

Gör så här:

Öpp­na Swish i din mo­bil­te­le­fon. Skriv in föl­jan­de: MOTTAGARNUMMER: 123 086 725 9. BELOPP: 249 kr (10 nr) el­ler 379 kr (15 nr) el­ler 479 kr (20 nr). MEDDELANDE: An­na An­nans­son, An­na­vä­gen 12 B, 111 41 An­nan­berg (per­so­nen som ska ha tid­ning­en).

Tryck på Be­ta­la.

Klart!

Tid­ning­en kom­mer i din brev­lå­da från näst­kom­man­de nummer. Tänk på att pre­nu­me­ra­tio­nen all­tid star­tar ett nummer fram­åt, så in­te från det nummer du ser i bu­tik nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.