HEM

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

– Fa­mil­jen Qven­ner­berg bor i ett char­migt gat­hus i cen­tra­la Lund, vil­ket är byggt 1876 och är 130 kvadrat­me­ter stort. Här finns bå­de en de­lad träd­gård och en egen ute­plats. Den för­tju­san­de ute­plat­sen har in­te så stor od­lings­y­ta men fa­mil­jen har lyc­kats ska­pa en lum­mig träd­gårds­käns­la med hjälp av många vack­ra kru­kor med små träd och blom­man­de väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.