DETALJER

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

– Var­je de­talj ser hand­ploc­kad ut hem­ma hos fa­mil­jen Qven­ner­berg. Fle­ra är till­ver­ka­de av na­tur­ma­te­ri­al som rot­ting och bam­bu, men man de­ko­re­rar även med klas­sis­ka ljus­sta­kar, ru­sti­ka ke­ra­mik­kru­kor och mönst­ra­de pap­per­sas­kar. Pi­o­ner från lant­stäl­let och gröna väx­ter ger hem­met ett lyft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.