An­rik histo­ria

Hem Ljuva Hem - - MANADENS BASTA -

I år fi­rar Kos­ta Bo­da 275 år och har bju­dit in fem konst­nä­rer att del­ta i en hyll­ning till svensk glas­konst och hant­ver­kar­na i hyt­tan. Konst­nä­rer­na har in­spi­re­rats av ti­di­ga­re konst­nä­rer och verk. Det har re­sul­te­rat i en kol­lek­tion konst­glas som be­står av spän­nan­de djur, skå­lar, ro­sen­göm­mor och ku­po­ler, el­ler som här, ju­bi­le­ums­äpp­len. Konst­nä­ren Åsa Junge­li­us har in­spi­re­rats av Sven X:et Erix­on och Ul­ri­ca Hyd­man Val­li­en och till­ver­kat nio äpp­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.