Hopp­fullt

Hem Ljuva Hem - - MANADENS BASTA -

Idyl­li­en som har bli­vit kändt för si­na två­lar, doft­ljus och bad­tex­tili­er, blir nu ett väl­gö­ren­hets­fö­re­tag. Ge­nom sin verk­sam­het sam­lar de in peng­ar till oli­ka pro­jekt med må­let att gö­ra sjuk­hus­vis­tel­sen li­te bätt­re för fa­mil­jer med svårt sju­ka barn, nå­got de själ­va har er­fa­ren­het av. Bo­la­get tar in­te ut nå­gon egen vinst och be­ta­lar in­te ut lö­ner till sig själ­va. Läs mer på idyl­li­en­hop­pet.org.

LÄNGST TILL HÖGER Bad­rock av bo­mull, 879 kro­nor. HÖGER Doft­stic­kor med doft av per­si­ka och fres­ia, 379 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.