Från verk­lig­het till dröm.

Hem Ljuva Hem - - MANADENS BASTA -

Vill du ock­så för­änd­ra ditt bad­rum från var­dag till njut­ning och av­kopp­ling? Med 40 bad­kar i oli­ka sti­lar och Sve­ri­ges störs­ta sor­ti­ment av hand­dukstor­kar i oli­ka ma­te­ri­al kan vi hjäl­pa dig att ska­pa det bad­rum du all­tid drömt om. In­spi­ra­tion hit­tar du på nord­hem.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.