VAC­KER STEN

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

VÄNS­TER En köks­ski­va av ren gra­nit är av ett na­tur­ma­te­ri­al som är ide­a­liskt för kök och bad­rum. De fles­ta gra­nitsor­ter­na från Ne­ros­te­in är po­le­ra­de men det finns även mat­ta och bors­ta­de gra­nit­ski­vor. Den tä­ta struk­tu­ren gör den till ett ma­te­ri­al som är lätt att ren­gö­ra. För att mins­ka gra­ni­tens för­må­ga att ab­sor­be­ra väts­ka be­hand­las ytan med ett im­preg­ne­rings­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.