LUC­KOR I ASK

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

OVAN Kö­ket Tin­ta från Kvik kan fås i en mängd kom­bi­na­tio­ner. Hös­tens sto­ra ny­het är Tin­ta Wood, luc­kor i ljus ask. Som en ex­tra färg­stark de­talj kan du få fo­lie i nio oli­ka fär­ger, som du själv kan sät­ta på lis­ter­na mel­lan luc­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.