MÖBLERA KÖ­KET

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

HÖGER Köks­se­ri­en Sig­na­tur San­dell Mar­bo­dal är ett de­sign­sam­ar­be­te mel­lan Mar­bo­dal och mö­bel­form­gi­va­ren Tho­mas San­dell. Al­la kom­po­nen­ter är fri­ståen­de vil­ket gör att du kan möblera kö­ket som du själv vill. Köks­se­ri­en be­står av Tak­hyl­lan, Vi­tri­net, Bor­det, Bän­ken, Ka­bi­net­tet, Kub­ben och Skå­pet. Skå­pen finns i fär­ger­na Vit, Ek svart, Ek ter­ra, Ek och Ek vit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.