RIKTA VATTENSTRÅLEN

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

OVAN Prak­tisk engrepps­blan­da­re från Dorn­bracht, där fi­nes­sen är att du kan dra den ytt­re de­len nedåt så att strå­len rik­tas dit du vill ha den. Tryck på knap­pen för att skif­ta mel­lan en mjuk la­mi­när strå­le som knappt stän­ker till en kraf­tig dusch­strå­le. Pri­set är 7 748 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.