Sal­tö Block Stri­pe Sum­mer Edi­tion

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

Sal­tö Block Stri­pe kon­ti­nen­tal­säng

Sal­tö Block Stri­pe är en otro­ligt skön kon­ti­nen­tal­säng som har två sam­ver­kan­de fjä­der­sy­stem, vil­ket hö­jer din sömn- och livs­kva­li­tet yt­ter­li­ga­re fle­ra steg. Tan­ken med dubb­la poc­ketspring­sy­stem är att i än hög­re ut­sträck­ning ta hand om krop­pens ut­skju­tan­de de­lar såsom ax­el och höft. Fjä­der­dju­pet i Sal­tö Block Stri­pe ger en käns­la av vikt­lös­het som mås­te upp­le­vas. Med Sal­tö Block Stri­pe får du en fan­tas­tisk ligg­kom­fort och en klas­sisk de­sig­nad mö­bel. På mas­si­va ek­ben står Sal­tö Block Stri­pe stolt och snygg i vil­ket sov­rum som helst...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.