Gör så här:

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

1. Må­la ett an­tal av trä­ku­lor­na i val­fria fär­ger. Låt någ­ra va­ra trä­re­na. Låt dem tor­ka me­dan du gör de and­ra mo­men­ten.

2. Mar­ke­ra på ek­brä­dan var du ska så­ga ka­na­ler­na vil­ka bör va­ra cir­ka 6 mm bre­da och myn­na ut i de bor­ra­de hå­len. Mar­ke­ra ock­så var du ska bor­ra hå­len som ska pla­ce­ras 30 mm från bak­re kan­ten av brä­dan. Cen­tre­ra de 5 ka­na­ler­na och hå­len på den 42 cm långa brä­dan.

3. Bor­ra hå­len med en 10 mm borr.

4. Så­ga ka­na­ler­na med en stick­såg så att de myn­nar ut i vart och ett av de bor­ra­de hå­len. Sand­papp­ra lätt på de så­ga­de kan­ter­na.

5. När de må­la­de trä­ku­lor­na har tor­kat kan du till­ver­ka nyc­kel­ring­ar­na. Trä ige­nom en la­gom lång lä­der­rem i en nyc­kel­ring. Lägg rem­men dub­bel och knyt en re­jäl knut in­nan du trär på förs­ta ku­lan. Gör oli­ka va­ri­an­ter. Nå­gon med bara en stor ku­la, nå­gon med två ku­lor och kanske en med tre ku­lor. Kom­bi­ne­ra ku­lor i oli­ka stor­le­kar. Av­slu­ta med en knut överst och klipp av rem­mar­na cir­ka 10 mm från knu­ten. Mon­te­ra hyl­lan på väg­gen och trä på nyc­kel­ring­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.