BOKTIPSE T!

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

Att ska­pa är hu­vud­sa­ken, in­te re­sul­ta­tet. För­fat­ta­ren Yl­va Hill­ström upp­ma­nar till att släp­pa loss kre­a­ti­vi­te­ten och ha ro­ligt! Bo­ken in­ne­hål­ler 76 tips på sa­ker som vux­na kan ska­pa till­sam­mans med barn, till ex­em­pel själv­ly­san­de natt­bil­der, må­la salt­mål­ning­ar och gö­ra egen lekle­ra. SKA­PA TILL­SAM­MANS MED BAR­NEN • ALFABETA • CIRKAPRIS: 159 KRO­NOR

ISBN 978-91-501-1940- 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.