FINE DINING PÅ ÖSTERSJÖN

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Sil­ja Li­ne har i sam­band med sitt 60-års­ju­bi­le­um i år ta­git fram en sig­na­tur­me­ny till­sam­mans med stjärnkoc­ken Tom­my Myl­lymä­ki. Re­se­nä­rer mel­lan Stock­holm och Helsing­fors kan nju­ta av en här­lig fem­rät­ters­me­ny in­ne­hål­lan­de bland an­nat isad to­matsop­pa, kalvtar­tar och stekt gös. Ta en tur med Sil­ja Li­ne och pas­sa på att äta Menu Nor­dic by Myl­lymä­ki in­ne­hål­lan­de fem rät­ter med till­hö­ran­de vi­ner in­nan den 9 sep­tem­ber!

Tom­mys fa­vo­rit ur me­nyn är stekt gös med sa­bayon­ne, sy­rad kål och ing­e­fä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.