SKÖR­DA VITLÖK

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Nu är det dags att bör­ja kon­trol­le­ra mog­na­den på den vitlök som plan­te­ra­des i hös­tas. För att den ska kun­na gå att lag­ra bör den ha ut­veck­lat skal på de en­skil­da klyf­tor­na, men ska­let kring hela lö­ken ska in­te ha hun­nit lö­sa upp sig. I så fall kan det slå ut nya röt­ter, vil­ket för­säm­rar håll­bar­he­ten. Tor­ka lö­ken torrt och luftigt ute i en till två vec­kor, put­sa den in­te. Om du har gott om vitlök kan du pro­va att flä­ta den och se­dan för­va­ra den i rumstem­pe­ra­tur, und­vik kyl­skåpet, det är den säms­ta tänk­ba­ra för­va­rings­plat­sen för vit­lö­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.