KRU­KOR SOM KONST

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Ibland hit­tar man kru­kor som är så snyg­ga att de in­te be­hö­ver för­gyl­las med bloms­ter. De får helt en­kelt bil­da ett eget li­tet stil­le­ben. Läc­ker or­ga­nisk form som lu­tar åt att lik­na en frökap­sel, kanske en vall­mo. Träd­går­den blir ex­tra spän­nan­de med oli­ka blick­fång som väc­ker ny­fi­ken­het. Om man dess­utom har någ­ra stäl­len där man kan by­ta ut, al­ter­na­tivt flyt­ta runt, kru­kor el­ler and­ra till­be­hör gör det att plat­sen by­ter skep­nad då och då och bi­drar till fler över­rask­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.