IN­TE SOM PLANERAT

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Det är in­te all­tid re­sul­ta­tet blir som man tänkt sig, men ibland kan det ovän­ta­de ock­så va­ra okej. Ett ex­em­pel på det är årets skörd av fänkål. Jag ha­de hop­pats på sto­ra här­li­ga knö­lar men så ser det in­te rik­tigt ut att bli. Jag har långa stjälkar som i stäl­let ser ut att va­ra på väg att gå upp i blom. Även om det in­te blir myc­ket att gra­ti­ne­ra går det bra att an­vän­da den gröna fro­di­ga blas­ten. Om man hac­kar och fry­ser in den blir det ett fint fisk­till­be­hör till höst och vin­ter. Det går även bra att gö­ra krydd­salt av den till­sam­mans med ci­tron och vitlök. Allt­så in­te rik­tigt som planerat – men bra än­då!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.