Ma­te­ri­alåt­gång

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Om man räk­nar ut den ex­ak­ta ma­te­ri­alåt­gång­en till en ga­ra­gestom­me, hur myc­ket ska man läg­ga till för att täc­ka för spill? Åsa, Ti­erp

SVAR Hej Åsa! I de fles­ta fall bru­kar 15 pro­cent va­ra la­gom. Då har man råd med en­sta­ka fel­kap och man kan kos­ta på sig att kas­se­ra bi­tar som är för ske­va el­ler har för fu­la kvis­tar.

Zeth Björ­ning­er

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.