KITCHEN ORGANIZER De­sign: Su­san­ne Uer­lings

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Born in Swe­den de­sig­nar och till­ver­kar vack­ra och an­vänd­ba­ra in­red­nings­pro­duk­ter i en Skan­di­na­visk stil. De­sign­pro­ces­sen är lång och nog­grann, vi tar bara fram sa­ker som känns rätt och som man ska kun­na tri­vas med länge. Med vår Kitchen organizer har du all­tid fa­vo­ri­red­ska­pen nä­ra till hands, kni­var­na är skyd­da­de i stjär­nan i mit­ten och re­do att an­vän­das. Finns i vit el­ler svart sten­gods. Mat­tan he­ter Tom och är till­ver­kad i ull av bästa kva­li­tet, vil­ket ger en skön käns­la och en håll­bar mat­ta. Tit­ta in på vår hem­si­da för när­mas­te åter­för­säl­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.