Vinn en själv­vatt­nan­de kruka från Eva So­lo!

Skriv bäg­ge bild­lös­ning­ar­na i sva­ret.

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Lös vårt korsord så har du chan­sen att vin­na en själv­vatt­nan­de kruka från Eva So­lo. Kru­kan gör det en­kelt att hål­la väx­ter och blom­mor fris­ka. Med hjälp av ny­lon­väg­gar i bot­ten av den övers­ta kru­kan och en vat­ten­re­ser­vo­ar i den un­ders­ta kru­kan su­ger väx­ten själv upp vat­ten. Kru­kan är lätt att ren­gö­ra och tål ma­skin­disk. Den finns i tre oli­ka stor­le­kar, Ø 9 cm, 11 cm och 13 cm. Al­la stor­le­kar finns i fär­ger­na Chalk White och Nor­dic Grey. Läs mer på eva­so­lo.com.

Mej­la sva­ret till­sam­mans med namn, adress och te­le­fon­num­mer till: tav­ling@hem­lju­va­hem.in­fo in­nan den 12 sep­tem­ber 2017, al­ter­na­tivt skic­ka ett vy­kort till Hem lju­va Hem, Box 30210, 104 25 Stock­holm. Märk mej­let el­ler vy­kor­tet med Korsord 9-2017. Den rät­ta lös­ning­en samt nam­net på vin­nar­na pre­sen­te­ras i nr 11-2017.

Ge­nom att del­ta i täv­ling­en sam­tyc­ker du till täv­lings­vill­ko­ren spe­ci­fi­ce­ra­de i bör­jan av tid­ning­en. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.