BOKTIPSE T!

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

Vår värld med oli­ka län­der, oli­ka kul­tu­rer, oli­ka kli­mat och oli­ka djur är fan­tas­tisk att få ta del av ge­nom fi­na il­lust­ra­tio­ner. Var bor le­jo­nen? Vil­ket land lig­ger på and­ra si­dan jor­den? Var finns py­ra­mi­der­na? Den här bo­ken är 28,5 cm bred och 36 cm hög och ger tyd­lig in­blick i vår pla­net. MIN STO­RA ATLAS • TUKAN FÖR­LAG • CIRKAPRIS: 135 KRO­NOR ISBN: 978-91-7617-818-8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.