Sen­som­mar­da­gar

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER - TEXT OCH FO­TO JAN­NE GUSTAFS­SON

Än­nu fro­das myc­ket i träd­går­den, bå­de blommor, fruk­ter och an­nat ät­bart. Med li­te un­der­håll finns myc­ket att nju­ta av ett bra tag fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.