IN­RED BADRUMMET

Hem Ljuva Hem - - BÄSTA -

Väl­kom­men till 15 si­dor där vi fo­ku­se­rar helt på badrummet. Vi vi­sar de se­nas­te in­red­nings­ny­he­ter­na och de läck­ras­te till­be­hö­ren. In­spi­re­ras av oli­ka sti­lar och hit­ta sty­ling­tips. Allt för att ska­pa ett så har­mo­niskt, fräscht och funk­tio­nellt bad­rum som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.