MÅNADENS BÄS­TA.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

Det se­nas­te in­om tek­nik och de­sign.

Ljus­sta­ken Alia kan byg­gas ut ef­ter be­hag, upp­åt el­ler i sid­led, det går att sät­ta sin egen per­son­li­ga prä­gel på den. Låt den bre ut sig med många ljus el­ler va­ra en­kel och mi­ni­ma­lis­tisk med plats för ba­ra en en­sta­ka lå­ga. Ljus­sta­ken är de­sig­nad av fö­re­ta­get Ha­ha vil­ket drivs av form­gi­var­na Arash Eska­fi och Yu- Ching Chi­ang. Ma­te­ri­a­let är zink och val­fritt an­tal de­lar säljs på De­sign­tor­get från 499 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.