Hem­ma hos!

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

HÄR BOR: Cé­li­ne Mül­ler och Eik Mei­sing­set, in­ne­ha­va­re av in­red­nings­bu­ti­ken No­be­li­um, till­sam­mans med si­na fy­ra barn. LÄ­GE: Norr om Kö­pen­hamn, Dan­mark. HUSFAKTA: Ny­byggd vil­la, ytan är cir­ka 300 kvadrat­me­ter. DET BÄS­TA MED HU­SET: Ljusin­släp­pen och den öpp­na plan­lös­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.