TIPS PÅ JU­LÄ­VEN­TYR!

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

• •

• •

• •

• •

• •

• • • •

• •

• •

• • • •

• • • •

• • Le­ta rätt på ad­vents­ljus­sta­ken och sätt dit lju­sen. Dric­ka mas­sor av varm cho­klad i ter­mos ute i smäll­kal­la vin­tern. Sjunga jät­te­många julsång­er. Gå långa kälk­pro­me­na­der när det näs­tan är natt och all­ra helst snö­ar ym­ningt. Ha en jul­klapps­le­tar­dag med fin­fi­ka in­räk­nat. Stäl­la fram små tom­tar i he­la hem­met. Hög­lä­sa ju­li­ga ka­pi­tel till­sam­mans. Gö­ra glitt­ri­ga smäll­ka­ra­mel­ler och fyl­la dem med lör­dags­go­dis. Skri­va öns­ke­lis­tor. Pyss­la med jul­klap­par till al­la man kän­ner. Gö­ra ett mar­si­pan-zoo. Skri­va ett jul­kort till nå­gon. Se en ju­lig film. Gö­ra pep­par­kaks­hus. Gör fle­ra styc­ken små mi­ni-hus, det blir mer att de­ko­re­ra på så vis. Ba­ka pep­par­ka­kor med al­la ni kän­ner. Pyss­la med eti­ket­ter till jul­klap­par­na. De fi­nas­te gör man av lera. Slå in jul­klap­par. Gö­ra islyk­tor. Häll vat­ten i sto­ra hin­kar och frys till is i mi­nus­gra­der. Åka skrid­skor. Och dric­ka varm cho­klad! Åka till sko­gen och le­ta ef­ter en gran. Och dric­ka varm cho­klad! Åka pul­ka. Och som all­tid – varm cho­klad! Gril­la korv ute med marsh­mal­lows till ef­ter­rätt. Ri­ta vik­gub­bar som är tom­tar. An­ord­na en jul­must­prov­ning. Hänga fram julstrum­por­na. Må­la en tav­la. Till­sam­mans. En för var­je år. Le­ta ef­ter jul­ku­lor på vin­den. Klä gra­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.