RE

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Sa­tur­nus lan­se­rar nya glöggsma­ker var­je år, med el­ler ut­an al­ko­hol. Årets al­ko­hol­fria ny­het, Cho­klad och Hjort­ron är fram­ta­gen i sam­ar­be­te med Åre Cho­klad­fa­brik och kos­tar 29 kro­nor för en 50 cl flas­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.