PLAN­TE­RA ME­RA

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Så länge in­te mar­ken är tjä­lad går det bra att plan­te­ra väx­ter. Den här ti­den kan för­stås för­ut­sätt­ning­ar­na va­ri­e­ra stort över lan­det. Om man har tur kan man gö­ra rik­ti­ga fynd på plant­sko­lor och han­dels­träd­går­dar som of­ta har väx­trea in­nan de even­tu­ellt stäng­er någ­ra må­na­der över vin­tern. För­u­tom kru­k­od­la­de väx­ter går det för­stås även ut­märkt att plan­te­ra bar­ro­ta­de, ex­em­pel­vis häck­plan­tor. Pas­sa också på att hål­la ut­kik ef­ter tul­pan­lö­kar som bru­kar kun­na gå att få till ett bra pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.