SKYDD MOT BITSK ADOR

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Med hjälp av ett gnag­skydd runt stam­men el­ler ett hög­re nät runt yng­re pryd­nads- och frukt­träd samt bus­kar har man i al­la fall ett visst skydd mot bit- och gnagska­dor, vil­ka i värs­ta fall kan gö­ra att de in­te över­le­ver. Det är svå­ra­re att skyd­da sig mot sor­kar. Om man vet att de är ett pro­blem i träd­går­den kan man plan­te­ra vis­sa lök­väx­ter som sor­kar­na in­te gil­lar in­till ex­em­pel­vis ett yng­re frukt­träd. Al­li­um och kej­sar­kro­na hör till den ty­pen av lö­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.