TANKA UPP

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Då var det dags igen att se till att de vin­ter­grö­na väx­ter­na får re­jält med vat­ten så att de kan ”tanka upp”, sär­skilt om det för­hål­ler sig så att hös­ten va­rit torr. Om de in­te får till­räck­ligt med vat­ten är ris­ken stor att de blir sol­sved­da un­der vå­rens förs­ta star­ka strå­lar då tjä­len i mar­ken in­te släp­per ige­nom nå­gon fukt till väx­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.