NY­BYGGT HUS MED KA­RAK­TÄR

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

Cé­li­ne och Eik vil­le ha ett hus byggt ef­ter si­na eg­na öns­ke­mål. Men för att det nya hu­set in­te skul­le kän­nas histo­ri­e­löst och oper­son­ligt an­sträng­de de sig för att hit­ta ge­nu­i­na ma­te­ri­al, små de­tal­jer med ka­rak­tär och möb­ler med pa­ti­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.