HARMONISKT HEM NÄ­RA ÖRESUND

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

Lugn och ba­lans är en ge­men­sam näm­na­re bå­de i Eli­sa­bet­hs kre­a­ti­va hem och i ar­be­tet som le­dar­skapscoach och in­red­nings­kon­sult. In­red­ning­en be­står av få men väl ut­val­da mö­b­ler och pry­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.