Sara väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Bo­ken med ti­teln ”En me­ning om da­gen” av Ni­co­text är pre­cis vad det lå­ter som. Du skri­ver en me­ning om da­gen un­der tre års tid och be­hål­ler se­dan bo­ken som min­ne (och tids­re­sa) för res­ten av li­vet. Per­fekt dags­boks­for­mat för dig som är på språng. Kos­tar 149 kro­nor hos De­sign­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.