Täv­la med oss på Instagram!

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Följ @TIDNINGEN_HEMLJUVAHEM på Instagram! Vi­sa var tid­ning­en lig­ger i ditt hem och tag­ga bil­den med #TIDNINGEN_HEMLJUVAHEM så har du chan­sen att vin­na bo­ken ”För­va­ra smart – or­ga­ni­se­ra ditt hem” av Pau­li­na Dra­gan­ja.

Vinnar­bil­den pub­li­ce­ras i ett kom­man­de num­mer av Hem ljuva Hem.

Ge­nom att del­ta i täv­ling­en sam­tyc­ker du till täv­lings­vill­ko­ren spe­ci­fi­ce­ra­de i bör­jan av tid­ning­en. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.