SITT­GRUP­PER PÅ TRÄDÄC­KET

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Ex­te­ri­ört har de lyc­kats för­flyt­ta hu­set till 2000-ta­let. Brun trä­pa­nel har må­lats vit, en ny mo­dern en­tré­dörr i glas med grå trä­ra­mar och ett stort ge­ne­röst trädäck har in­retts med oli­ka sitt­grup­per för att ska­pa rums­käns­la även ut­om­hus.

In­red­nings­mäs­sigt har fa­mil­jen ing­en ut­ta­lad stil ut­an sna­ra­re en hem­trev­lig och vac­ker bland­ning av ärv­da, de­sig­na­de och per­son­li­ga ting som ska­par en väl­kom­nan­de stäm­ning och hög mys­fak­tor. Om det ska kal­las nå­got, så är det An­nas all­de­les egen till­ta­lan­de in­red­nings­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.