FUN­KISHUS

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Mal­mö­bygg­mäs­ta­ren Erik Sig­frid Pers­son har byggt myc­ket av Ri­bers­hus­om­rå­det med när­he­ten till sand­stran­den vid Öresund. De an­sågs som Sve­ri­ges mest mo­der­na hy­res­hus på 40-ta­let med tek­nis­ka nyheter som sop­ned­kast och mo­dern tvätt­stu­ga.

I Eli­sa­bet­hs hus i kvar­te­ret Be­rits­holm är fun­kissti­len väl ge­nom­förd. Sto­ra per­spek­tiv­föns­ter av förnis­sat ädel­trä med mun­blåst, val­sat glas, ge­dig­na kop­par­de­tal­jer, put­sad fa­sad och öländsk kalk­sten i trapp­hus, hal­lar och fön­ter­kar­mar.

Fun­kissti­len gör hem­met lätt­mö­ble­rat me­nar Elisabeth som har få men nog­grant ut­val­da mö­b­ler och pry­lar. På väg­gen häng­er många av Eli­sa­bet­hs eg­na mål- ning­ar. De fles­ta mö­b­ler är mo­der­na men här finns även någ­ra klassiker och en del ro­li­ga lop­pis­fynd.

– Jag tyc­ker om att omge mig med per­son­li­ga fö­re­mål, min­nen som jag köpt på re­sor och gå­vor som jag fått av nä­ra vän­ner. Det vik­ti­gas­te är att mitt hem känns ro­fyllt. Det är här jag häm­tar min ener­gi och kraft, sä­ger Elisabeth med ef­ter­tänk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.