NÄ­RA HA­VET

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

När vi be­sö­ker Elisabeth är det för kallt för att sit­ta ute på bal­kong­en. Men dör­ren står öp­pen och de tun­na lin­ne­gar­di­ner­na fladd­rar i vin­den. Ha­vet är in­te många hund­ra me­ter bort och man kan hö­ra må­sar­nas skri och ana våg­skval­pet. Trots när­he­ten till ha­vet har man ba­ra ett par mi­nu­ters pro­me­nad­väg till råd­hu­set mitt i cen­tra­la Mal­mö.

– Jag bor så nä­ra ha­vet att jag kan nju­ta av som­ma­ren även i stan, sä­ger Elisabeth och häl­ler upp en kopp kaf­fe vid disk­bän­ken.

Färgska­lan hos Elisabeth är däm­pad, grått och vitt men med små in­slag av tem­pe­ra­ments­fullt rött – och blått så klart, Eli­sa­bet­hs fa­vo­rit­färg. Vi kan skön­ja minst tio ny­an­ser av blått, främst i de små konst­ver­ken som häng­er li­te över­allt i lä­gen­he­ten.

– Blått är svalt och lug­nan­de. Kons­ten är att väl­ja ett få­tal fär­ger. Där­e­mot kan man an­vän­da oli­ka to­ner, näs­tan hur många som helst ut­an att rub­ba ba­lan­sen. p la n skiss

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.