Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

Om man ska må­la om i rum­met är det bra att ta med sig fle­ra lik­nan­de färg­pro­ver och tej­pa upp dem på väg­gen för att se vil­ken som pas­sar bäst. Fär­ger­na Vår­ljus 822, Vi­de 570 och Äp­pel­blom 578 från Bec­kers.

HÖ­GER Små stil­le­ben kan man en­kelt ska­pa ge­nom att kom­bi­ne­ra oli­ka sa­ker som re­dan finns i hem­met.

OVAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.