Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

.

1. MER LJUS. Om man har ett mörkt och mur­rigt rum kan man ta hjälp av speg­lar som re­flek­te­rar och spri­der lju­set som kom­mer in. Det ska­par ock­så mer rymd i rum­met. 2. HÅLL­BA­RA SNITT. Om man läng­tar ef­ter vår­blom­mor men kanske in­te vill läg­ga peng­ar på den sto­ra, fi­na vår­bu­ket­ten kan man istäl­let kö­pa någ­ra lö­sa, håll­ba­ra snitt­blom­mor som står länge. 3. GRÖ­NA IN­SLAG. Kruk­väx­ter ger en hem­trev­lig käns­la. Sat­sa på väx­ter som är bå­de lätt­sköt­ta och hål­ler länge. 4. NA­TUR­LI­GA IN­SLAG. Ploc­ka gär­na in de­tal­jer från na­tu­ren. Det blir fi­na in­slag i hem­met och är dess­utom helt gra­tis. 5. TAV­LOR. När du ska hänga upp tav­lor, lägg ut en stor papp­ski­va på gol­vet och lägg tav­lor­na ovan­på. Ri­ta upp ett möns­ter som du se­dan ut­går från när du häng­er upp tav­lor­na på väg­gen. Lam­pan Cli­ve från Mark­slöjd.

NEDAN Snitt­blom­mor blir en vac­ker de­talj på bordet och kan dess­utom stå länge om man med jäm­na mel­lan­rum snit­tar om dem och by­ter vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.