STO­RA MATTOR OCH GAR­DI­NER SOM MAXAR TAKHÖJDEN

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

Om man re­dan har ett in­rett rum som ska gö­ras om så be­hö­ver man kanske in­te all­tid by­ta mat­tor­na, men ska man kö­pa nytt finns en del sa­ker man kan tän­ka på. Att ha många små och prå­li­ga mattor kan ge ett rö­rigt in­tryck, då det blir myc­ket att tit­ta på.

– Välj hell­re en stor mat­ta i en färg­sätt­ning som kan fun­ge­ra året om. Ställ möb­ler­na på mat­tan, det gör att rum­met känns stör­re.

Gar­di­ner finns i många oli­ka va­ri­an­ter och även här kan det va­ra bra att väl­ja gar­di­ner som pas­sar året om, för att slip­pa läg­ga tid och peng­ar på att by­ta ut dem.

– Tänk li­te ut­an­för box­en och sätt ske­nor i ta­ket som gar­di­ner­na får hänga i. Det maxar takhöjden och ger en an­norlun­da ef­fekt till rum­met. Den här ty­pen av gar­di­ner blir allt van­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.