Vac­kert på väg­gen

Tav­lor be­hö­ver in­te kos­ta en för­mö­gen­het. För­gyll väg­gen med en snygg pos­ter.

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET - Av MA­LIN ASKERLUND

HÖ­GER In­sekts­plansch från Skö­na ting, 18x24 cm, 40 kro­nor.

HÖ­GER Ha­väng av Dan Isaac Wal­lin, 70x100 cm, från El­los, 795 kro­nor. Fo­to: Gal­le­rix

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.