BOKTIPSET!

Hem Ljuva Hem - - SMÅ FAVORITER -

PRESENTTIPS! Den här bo­ken in­ne­hål­ler 20 fan­tas­tis­ka il­lust­ra­tio­ner av El­sa Beskow. Djur, blom­mor, Tom­te­bo­barn, års­tids­bil­der, troll och äl­vor som be­trak­tats i ge­ne­ra­tio­ner. No­stal­giskt för de vux­na, färgspra­kan­de för bar­nen och dess­utom kan bil­der­na för­gyl­la barn­rum­mets väg­gar. Man kan lä­sa pre­cis som i en van­lig bok, men ock­så en­kelt dra ur si­dor­na och ra­ma in dem. På bak­si­dan av var­je bild finns en svart­vit il­lust­ra­tion och rim, ram­sor och tex­ter ur de klas­sis­ka bil­der­böc­ker­na.

EL­SA BESKOW – SAGOBILDER ATT RA­MA IN • BON­NI­ER CARLSEN REK. ÅL­DER 3– 6 ÅR • CIRKAPRIS: 130 KRO­NOR ISBN: 9789163899072

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.