Jan­ne od­lar

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Att ploc­ka in kvis­tar från träd och bus­kar och dri­va fram knop­par och even­tu­ellt någ­ra ski­ra blom­mor är ett bra sätt att ska­pa li­te vår­käns­la i för­tid. Man kan pro­va med många sor­ter, som hägg, körs­bär, plom­mon, äpp­le, häst­kas­tanj och ro­sen­man­del. An­vänd en vass kniv el­ler se­ka­tör för att gö­ra ett långt snitt, ska­la bort en bit av bar­ken längst ner så drar de vat­ten lät­ta­re. Vedar­ta­de väx­ter vill ha ljum­met vat­ten. Om man du­schar kvis­tar­na med jäm­na mel­lan­rum bry­ter knop­par­na ut lät­ta­re, byt även vat­ten och gör en ny snit­ty­ta ibland för bäs­ta re­sul­tat. Tänk på att va­ra för­sik­tig med att klip­pa i träd och bus­kar som kan sa­va ym­nigt un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.