FEM TIPS

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

1. 2.

3. 4. Var långsiktig. Spa­ra re­gel­bun­det, kanske via ett må­nads­spa­ran­de. Spa­ra i ak­ti­er till bar­nen. Lå­na ald­rig peng­ar för att kö­pa ak­ti­er. Om du in­ve­ste­rar lång­sik­tigt, följ upp di­na ak­ti­er var­je vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.